Kompleksi Dijari

Dijari Kompleksi, është në një pozitë shumë të favorshme në qytetin, ajo ka lidhje të mëdha, me qytetin e Vushtrrisë, edhe me qytetet e afërta, Prishtinë dhe Mitrovicë.

Ajo është vetëm 30 m larg nga autostrada Prishtinë-Mitrovicë, ndërsa qyteti i Mitrovicës është vetëm 10 km larg, nga Prishtina është 28 km larg, dhe nga Kastriot (Obiliq) 13km larg. Ajo ka një qasje të mirë dhe pozicionin me qendrën dhe pjesë të tjera të Vushtrrisë.

Sipërfaqja
91.57m2

Kati:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

91.57m2 x 590€ = 54,026.30€

30% 16,207.90€ (me rastin e kontraktimit)
70% 37,818.40€ ( 120muaj per 10 vjet)

315.20€
kesti mujor
3,782.40€
kësti vjetor

(Nëse paguhet e tërë shuma me KESH, 20% e çmimit do të jetë më lirë)

Kati:

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

91.57m2 x 570€ = 52,194.90€

30% 15,658.50€ (me rastin e kontraktimit)
70% 36,536.40€ ( 120muaj per 10 vjet)

304.50€
kesti mujor
3,654.00€
kësti vjetor

(Nëse paguhet e tërë shuma me KESH, 20% e çmimit do të jetë më lirë)

Sipërfaqja
91.34m2

Kati:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

91.34m2 x 590€ = 53,890.60€

30% 16,167.20€ (me rastin e kontraktimit)
70% 37,723.40€ ( 120muaj per 10 vjet)

314.40€
kesti mujor
3,772.80€
kësti vjetor

(Nëse paguhet e tërë shuma me KESH, 20% e çmimit do të jetë më lirë)

Kati:

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

91.34m2 x 570€ = 52,063.80€

30% 15,619.10€ (me rastin e kontraktimit)
70% 36,444.70€ ( 120muaj per 10 vjet)

303.70€
kesti mujor
3,644.40€
kësti vjetor

(Nëse paguhet e tërë shuma me KESH, 20% e çmimit do të jetë më lirë)

Sipërfaqja
64.00m2

Kati:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

64.00m2 x 590€ = 37,760.00€

30% 11,328.00€ (me rastin e kontraktimit)
70% 26,432.00€ ( 120muaj per 10 vjet)

220.30€
kesti mujor
2,643.60€
kësti vjetor

(Nëse paguhet e tërë shuma me KESH, 20% e çmimit do të jetë më lirë)

Kati:

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

64.00m2 x 570€ = 36,480.00€

30% 10,944.00€ (me rastin e kontraktimit)
70% 25,536.00€ ( 120muaj per 10 vjet)

212.80€
kesti mujor
2,553.60€
kësti vjetor

(Nëse paguhet e tërë shuma me KESH, 20% e çmimit do të jetë më lirë)

Sipërfaqja
78.64m2

Kati:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

78.64m2 x 590€ = 46,397.60€

30% 13,919.30€ (me rastin e kontraktimit)
70% 32,478.30€ ( 120muaj per 10 vjet)

270.60€
kesti mujor
3,247.20€
kësti vjetor

(Nëse paguhet e tërë shuma me KESH, 20% e çmimit do të jetë më lirë)

Kati:

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

78.64m2 x 570€ = 44,824.80€

30% 13,447.40€ (me rastin e kontraktimit)
70% 31,377.40€ ( 120muaj per 10 vjet)

261.50€
kesti mujor
3,138.00€
kësti vjetor

(Nëse paguhet e tërë shuma me KESH, 20% e çmimit do të jetë më lirë)

Banesa Ekskluzive është sinkronizim i rehatisë dhe sigurisë. Me hapësirat e gjera për banim, fjetje, ngrënie, higjienë dhe rekreim, ajo të ofron komoditetin e shtëpisë, ndërsa vizurat e hapura nga të katër anët, të mundësojnë ta shijosh bukurinë e natyrës dhe humbjen në gjerësinë organike të qytetit.

Banesa kushton 150,000.00 €

30% 45,000.00€ (me rastin e kontraktimit)
70% 105,000.00€ ( 120muaj per 10 vjet)

875.00€
kesti mujor
10,500.00€
kësti vjetor

(Nëse paguhet e tërë shuma me KESH, 20% e çmimit do të jetë më lirë)