Objekti D Ismail Qemaili

Objekti në fjalë është me etazhitet B+P+5.

Gjendet në magjistralën Vushtrri-Prishtinë, saktësisht tek rrethi për Gojbulë.

Përmban një përdhes me lokale (afarizëm) dhe katet banim, nga 6 banesa në kat, 30 në total, kurse bodrumi ka destinim garazhimin.

Sipërfaqja
64.64m2

Sipërfaqja
90.31m2

Sipërfaqja
90.53m2

Sipërfaqja
93.49m2

Sipërfaqja
90.56m2

Sipërfaqja
89.64m2