Objekti P+2

Është një objekt që gjendet në parcelën e njejtë dhe në kuadër të Dijari Residence por me një tjetër stil dhe dizajn, poashtu shumë modern dhe unik në vete.

Me një etazhitet të ulët por me një hapësirë më të gjerë në sipërfaqe dhe me korridor qëndror dhe ndriqim zenital gjë që e bënë objektin një prej objekteve më karakteristike në vend dhe rajon me nga 13 banesa në kat, 26 në total dy katet.

Sipërfaqja
126.48m2

Sipërfaqja
119.23m2

Sipërfaqja
96.37m2

Sipërfaqja
87.31m2

Sipërfaqja
137.78m2

Sipërfaqja
90.94m2

Sipërfaqja
96.40m2

Sipërfaqja
96.40m2

Sipërfaqja
110.36m2

Sipërfaqja
199.83m2

Sipërfaqja
92.03m2

Sipërfaqja
73.02m2

Sipërfaqja
80.85m2