Dijari Residence

Gjendet në rrugën Adnan Shyti, tek lokacioni i tanishëm i Pishinës Delfini, mbrapa palestrës sportive.

Me një infrastrukturë të rregulluar, me parkingje mbi dhe nëntokësore, dhe me parkun qëndror për fëmijë, afërsisht 40,000 m2 banim me një arkitekturë bashkohore, dhe me planimetri të organizuara mirë dhe me llojllojshmëri të kuadraturave për banim (prej banesave të vogla e deri tek ato të mëdhat).

Sipërfaqja
90.21m2

Kati:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

90,21m2 x 590€ = 53,223.90€

30% 15,967.17€ (me rastin e kontraktimit)
70% 37,256.73€ ( 120muaj per 10 vjet)

310.47€
kesti mujor
3,725.64€
kësti vjetor

Kati:

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

90,21m2 x 570€ = 51,419.70€

30% 15,425.91€ (me rastin e kontraktimit)
70% 35,993.79€ ( 120muaj per 10 vjet)

299.94€
kesti mujor
3,599.28€
kësti vjetor

Sipërfaqja
109.28m2

Kati:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

109,28m2 x 590€ = 64,475.20€

30% 19,342.56€ (me rastin e kontraktimit)
70% 45,132.64€ ( 120muaj per 10 vjet)

376.10€
kesti mujor
4,513.20€
kësti vjetor

Kati:

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

109,28m2 x 570€ = 62,289.60€

30% 18,686.88€ (me rastin e kontraktimit)
70% 43,602.72€ ( 120muaj per 10 vjet)

363.35€
kesti mujor
4,360.20€
kësti vjetor

Sipërfaqja
87.67m2

Kati:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

87,67m2 x 590€ = 51,725.30€

30% 15,517.59€ (me rastin e kontraktimit)
70% 36,207.71€ ( 120muaj per 10 vjet)

301.73€
kesti mujor
3,620.76€
kësti vjetor

Kati:

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

87,67m2 x 570€ = 49,971.90€

30% 14,991.57€ (me rastin e kontraktimit)
70% 34,980.33€ ( 120muaj per 10 vjet)

291.50€
kesti mujor
3,498.00€
kësti vjetor

Sipërfaqja
90.21m2

Kati:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

90,21m2 x 590€ = 53,223.90€

30% 15,967.17€ (me rastin e kontraktimit)
70% 37,256.73€ ( 120muaj per 10 vjet)

310.47€
kesti mujor
3,725.64€
kësti vjetor

Kati:

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

90,21m2 x 570€ = 51,419.70€

30% 15,425.91€ (me rastin e kontraktimit)
70% 35,993.79€ ( 120muaj per 10 vjet)

299.94€
kesti mujor
3,599.28€
kësti vjetor

Sipërfaqja
93.24m2

Kati:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

93,24m2 x 590€ = 55,011.60€

30% 16,503.48€ (me rastin e kontraktimit)
70% 38,508.12€ ( 120muaj per 10 vjet)

320.90€
kesti mujor
3,850.80€
kësti vjetor

Kati:

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

93,24m2 x 570€ = 53,146.80€

30% 15,944.04€ (me rastin e kontraktimit)
70% 38,202.76€ ( 120muaj per 10 vjet)

310.02€
kesti mujor
3,720.24€
kësti vjetor

Sipërfaqja
68.93m2

Kati:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

68,93m2 x 590€ = 40,668.70€

30% 12,200.61€ (me rastin e kontraktimit)
70% 28,468.09€ ( 120muaj per 10 vjet)

237.23€
kesti mujor
2,846.76€
kësti vjetor

Kati:

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

68,93m2 x 570€ = 39,290.10€

30% 11,787.03€ (me rastin e kontraktimit)
70% 27,503.07€ ( 120muaj per 10 vjet)

229.19€
kesti mujor
2,750.28€
kësti vjetor

Sipërfaqja
111.59m2

Kati:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

111.59m2 x 590€ = 65,838.10€

30% 19,751.43€ (me rastin e kontraktimit)
70% 46,086.67€ ( 120muaj per 10 vjet)

384.05€
kesti mujor
4,608.60€
kësti vjetor

Kati:

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

111.59m2 x 570€ = 63,606.30€

30% 19,081.89€ (me rastin e kontraktimit)
70% 44,524.41€ ( 120muaj per 10 vjet)

371.03€
kesti mujor
4,452.36€
kësti vjetor

Sipërfaqja
89.37m2

Kati:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

89.37m2 x 590€ = 52,728.30€

30% 15,818.49€ (me rastin e kontraktimit)
70% 36,909.81€ ( 120muaj per 10 vjet)

307.58€
kesti mujor
3,690.96€
kësti vjetor

Kati:

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

89.37m2 x 570€ = 50,940.90€

30% 15,282.27€ (me rastin e kontraktimit)
70% 35,658.63€ ( 120muaj per 10 vjet)

297.15€
kesti mujor
3,656.80
kësti vjetor